Voorbereidingsmoment 1 - 24 maart 2018

Locatie: De Kelder - Kandelaarkerk in Heemse

Dit is een voorbereidingsdag voor teamleden, ook als toekomstige teamlid ben je van harte welkom.

We gaan ons voorbereiden op de draaiweken in de zomervakantie. 
Een gezellige dag, dus als je misschhien een teamlid wilt worden, raden we je aan om ook te komen!

Voor meer informatie kun je contact opnemen via contact@projectbeerze.nl

Aftellen

Project Beerze 2018 begint over dagen

Dagelijks Woord

Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zien. Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan, dat er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet. -- Hebreeen 12:14-15