Voorbereidingsmoment 1 - 24 maart 2018

Locatie: De Kelder - Kandelaarkerk in Heemse

Dit is een voorbereidingsdag voor teamleden, ook als toekomstige teamlid ben je van harte welkom.

We gaan ons voorbereiden op de draaiweken in de zomervakantie. 
Een gezellige dag, dus als je misschhien een teamlid wilt worden, raden we je aan om ook te komen!

Voor meer informatie kun je contact opnemen via contact@projectbeerze.nl

Aftellen

Project Beerze 2018 begint over dagen

Dagelijks Woord

Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. -- Jesaja 53:4-5