Voorbereidingsmoment 1 - 24 maart 2018

Locatie: De Kelder - Kandelaarkerk in Heemse

Dit is een voorbereidingsdag voor teamleden, ook als toekomstige teamlid ben je van harte welkom.

We gaan ons voorbereiden op de draaiweken in de zomervakantie. 
Een gezellige dag, dus als je misschhien een teamlid wilt worden, raden we je aan om ook te komen!

Voor meer informatie kun je contact opnemen via contact@projectbeerze.nl

Aftellen

Project Beerze 2018 begint over dagen

Dagelijks Woord

Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door jullie laten vinden – spreekt de HEER – en ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarheen ik je verbannen heb – spreekt de HEER – en je laten terugkeren naar Jeruzalem, waaruit ik je heb laten wegvoeren. -- Jeremia 29:11-14a