Advent

ADVENT

Het is zo vaak verteld, zo vaak beschreven:
hoe Jezus werd geboren in een arme stal,
en hoe herders eens in Beth`lems dreven,
de engelen hoorden zingen; en het mooist van al
hoe wijzen kwamen en geschenken boden,
en hoe God Zelf Zijn Zoon aan hen heeft voorgesteld,
en hoe Herodes `t Kindje wilde doden -
Ik heb `t zo vaak gehoord; `t is me zo vaak verteld -
Weer is `t Advent en alles zal gaan spreken
van Jezus, Die voor ons zo arm op aarde kwam;
Maar `t laat me soms zo koud, dat ik alleen kan smeken:
Erbarm U over mij! Zoek Heer, Uw dwalend lam!

(Dit gedicht is overgenomen uit het boek: Een boom in de wind - Nel Benschop).

 

  

Aftellen

Project Beerze 2020 begint over dagen

Dagelijks Woord

Toon ontzag voor de HEER, uw God, dien hem, wees hem toegedaan en zweer alleen bij zijn naam. Zing zijn lof, hij is uw God! U hebt met eigen ogen gezien welke grootse, indrukwekkende daden hij voor u heeft verricht. -- Deuteronomium 10:20-21